“Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)”

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за 2018 рік
КОДИ
Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940
Територія Першотравневий за КОАТУУ 7310136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     –   
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 – Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611110 – Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
Періодичність: річна
Одиниця виміру:
грн. коп. 
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 465 012,87 45 012,87 231 151,73 X X X X 28 674,90
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 48 800,00 X X X X X X X X X X
201900000005661767 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 220 200,00 X X X X 201 175,00 X X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 151 000,00 X X X X 29 976,73 X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 X X X X X X X X X X
Фінансування X 060 45 012,87 X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 465 012,87 X X X X X 247 489,70 X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 435 012,87 X X X X X 242 539,70 X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 67 100,00 X X X X X 45 570,25 X X
Оплата праці 2110 100 55 000,00 X X X X X 37 352,68 X X
Заробітна плата 2111 110 55 000,00 X X X X X 37 352,68 X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 X X X X X X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 12 100,00 X X X X X 8 217,57 X X
Використання товарів і послуг 2200 140 307 912,87 X X X X X 194 675,48 X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 128 000,00 X X X X X 62 899,28 X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 15 000,00 X X X X X X X
Продукти харчування 2230 170 X X X X X X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 95 912,87 X X X X X 93 415,86 X X
Видатки на відрядження 2250 190 11 000,00 X X X X X 6 671,00 X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 X X X X X X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 58 000,00 X X X X X 31 689,34 X X
Оплата теплопостачання 2271 220 8 000,00 X X X X X 1 598,31 X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 10 000,00 X X X X X 10 000,00 X X
Оплата електроенергії 2273 240 20 000,00 X X X X X 10 090,94 X X
Оплата природного газу 2274 250 20 000,00 X X X X X 10 000,09 X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 X X X X X X X
Оплата енергосервісу 2276 270 X X X X X X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 X X X X X X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 X X X X X X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 X X X X X X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 X X X X X X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 X X X X X X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 X X X X X X X
Поточні трансферти 2600 340 X X X X X X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 X X X X X X X
201900000005661767 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 X X X X X X X
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 X X X X X X X
Соціальне забезпечення 2700 380 X X X X X X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 X X X X X X X
Стипендії 2720 400 X X X X X X X
Інші виплати населенню 2730 410 X X X X X X X
Інші поточні видатки 2800 420 60 000,00 X X X X X 2 293,97 X X
Капітальні  видатки 3000 430 30 000,00 X X X X X 4 950,00 X X
Придбання основного капіталу 3100 440 30 000,00 X X X X X 4 950,00 X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 30 000,00 X X X X X 4 950,00 X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 X X X X X X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 X X X X X X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 X X X X X X X
Капітальний ремонт 3130 490 X X X X X X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 X X X X X X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 X X X X X X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 X X X X X X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 X X X X X X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 X X X X X X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 X X X X X X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 X X X X X X X
Капітальні трансферти 3200 580 X X X X X X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 X X X X X X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 X X X X X X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 X X X X X X X
201900000005661767 АС  ” Є-ЗВІТНІСТЬ “ ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 X X X X X X X
Керівник Савчук ВМ
Головний бухгалтер Мицак ТІ