Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку

Оплата послуг за проживання в гуртожитку – БЕЗКОШТОВНЕ.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                 Директору ДПТНЗ ЧПЛАС

                                                                _______________В. М. Савчук

                                                                «_____»_________20____р.

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в гуртожитку

професійно – технічного навчального закладу

 1. Поселення учнів, та інших осіб, відбувається за заявою, виданою адміністрацією ліцею через паспортиста;
 2. Той, хто поселяється в гуртожиток зобов’язаний особисто показати паспорт ( свідоцтво про народження) і здати завідуючому гуртожитком заяву на право зайняття місця в гуртожитку;
 3. Представлення на прописку поселених в гуртожиток відбувається завідуючим гуртожитком в порядку, встановленому МВС України. Оплата прописки проводиться за рахунок вселених;
 4. Учні при необхідності можуть бути переселені із однієї кімнати в іншу за узгодженням з головою учнівського комітету або з старостою гуртожитку;
 5. Завідуючий гуртожитку повинен провести інструктаж по техніці безпеки;
 6. При відрахуванні з ліцею ( в. т. числі і його закінчення) проживаючі звільняють гуртожиток на протязі двотижневого терміну з дня видання відповідного наказу;
 7. На зовнішньому боці дверей кімнати вивішується список проживаючих, староста, графік чергових. Опис майна, підписаний завідуючим гуртожитку і старостою, зберігається у старости кімнати. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються проживаючим під розписку.
 8. Винесення особистих речей з гуртожитку допускається тільки за наявності перепустки. Виданої завідуючим гуртожитку ( комендантом) в підписаної старостою кімнати;
 9. Проживаючим в гуртожитку оформляється перепустки на право входу в гуртожиток;
 10. Сторонні особи допускаються в гуртожиток з дозволу завідуйочого гуртожитком ( комендантом) з 8:00 до 23:00. При вході в гуртожиток відвідувачі показують черговому документ, який засвідчує їх особу і реєструється в книгу відвідувачів. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть проживаючі в гуртожитку, що запросили вказаних осіб.
 11. З 23:00 год., в гуртожитку повинна дотримуватись тиша. В коридорах і місцях загального користування залишається чергове світло;
 12. Виховна робота, культурно – масові і спортивні заходи проводиться за затвердженим планом керівництва ліцею і учнівського комітету;
 13. Зміни в даних Правилах можуть бути проведені тільки адміністрацією ліцею;
 14. Проживаючі в гуртожитку учні, які виконують правила внутрішнього розпорядку і приймають активну участь в організації та проведенні виховної роботи в гуртожитку, можуть бути представлені до відзнаки;
 15. За порушення громадського порядку та даних правил до учнів та курсантів можуть бути застосовані наступні дисциплінарні стягнення:

–         Зауваження;

–         Догана;

–         Виключення з гуртожитку.

За появлення у нетверезому стані, розпивання спиртних напоїв, куріння у гуртожитку, учні підлягають виключенню з ліцею і виселенню з гуртожитку.

 1. Заохочення та покарання проживаючих у гуртожитку учням у встановленому порядку виносяться директором ліцею після подання учнівським комітетом та завідуючим гуртожитком, погодженого з учнівським профкомом і заступником директора по роботі з контингентом.