Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Автослюсар ― робітник, який виконує ремонт та технічне обслуговування автомобільного транспорту, а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів.

До професійних функцій автослюсаря відносяться:

 • Розбирання та складання вузлів та агрегатів автомобіля;
 • Діагностування автомобіля та його вузлів за допомогою діагностичного обладнання;
 • Своєчасне технічне обслуговування автомобіля;
 • Ремонт вузлів та агрегатів автомобіля;
 • Регулювання механізмів та деталей.

В роботі автослюсаря потрібні знання з техніки безпеки, будови та принципу дії автомобілів, особливості обладнання, властивості матеріалів та речовин, які використовуються  в процесі роботи.

Професія “автослюсар” зароджувалася в міру розвитку автомобільного транспорту. Виробництво та експлуатація автомобілів підсилювали потребу в людях, здатних підтримувати їх у справному стані і ремонтувати їх у випадку поломки. Різке збільшення кількості автомобілів в 30-ті роки XX ст. у зв’язку з винаходом конвеєра Генрі Фордом зумовило попит на спеціалістів з їх ремонту.

В 50-ті роки XX ст. ускладнення конструкції автомобіля і поява складного діагностичного обладнання приводить до поділу спеціальностей автослюсаря: моторист, автоелектрик, маляр, вулканізаторник; виникає необхідність в спеціалістах широкого профілю, здатних координувати роботу інших автослюсарів.

На початку XX ст. автослюсарів готували в промислових училищах та учбово-показових майстернях. В радянські роки отримати професію автослюсаря можна було в ПТУ.

В Україні на сьогоднішній день автослюсарів готують в ПТУ та професійних ліцеях.

Вимоги до індивідуальних-психологічних особливостей фахівця:

Фізичні:

 • Сила та витривалість;
 • Хороший зір та окомір (лінійних та об’ємний );
 • Розвинута мала та велика моторика;
 • М’язова чутливість.

Особистісні:

 • Дисциплінованість;
 • Терпеливість;
 • Відповідальність;
 • Охайність;

Психологічні:

 • Хороша пам’ять;
 • Швидка реакція;
 • Високий об’єм та розподіл уваги;
 • Спостережливість.

Медичними обмеженнями для здобуття професії є:

 • Захворювання серцево-судинної системи;
 • Захворювання органів дихання;
 • Захворювання нирок та сечовивідних шляхів;
 • Захворювання опорно-рухового апарату;
 • Захворювання нервової системи;
 • Понижений слух та зір;
 • Алергія.

Дипломованих автослюсарів охоче приймуть на роботу станції технічного обслуговування автомобілів, автотранспортні підприємства, заводи крупновузлового складання автомобілів тощо.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти