Навчально – матеріальна база

            В навчальному закладі створено відповідну навчально-матеріальну базу для підготовки кваліфікованих працівників та здобуття повної середньої освіти. Створено і обладнано згідно сучасних вимог 21 кабінет, 4 лабораторії, 5 навчально-виробничих майстерень.

      Навчально-матеріальна база кабінетів, лабораторій та майстерень відповідає сучасним вимогам, достатньо забезпечена навчально-методичними  матеріалами, літературою відповідно вимог навчальних планів та державних стандартів.

      Укомплектованість та стан матеріально-технічної бази навчальних кабінетів забезпечують необхідний рівень професійної та загальноосвітньої підготовки учнів. Матеріально-технічна база навчального закладу та якісний склад педагогічних працівників дозволяють здійснювати  навчально-виховну діяльність в рамках підготовки кадрів для підприємств різних форм власності міста, області та із загальноосвітніх дисциплін на рівні сучасних вимог.

      Всі навчальні кабінети обладнані відповідними меблями, класними дошками. Столи і стільці стандартні. Їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Кожен кабінет забезпечений підручниками, навчальними та методичними посібниками, навчально-методичним забезпеченням.

         Щорічно завідуючі кабінетами, лабораторіями поповнюють навчальні кабінети спецдисциплін, виробничі майстерні, лабораторії  новим устаткуванням, КМЗ згідно нових державних стандартів.

        В навчальних кабінетах створені сприятливі умови для належної організації навчально-виховного процесу з кожної дисципліни, здійснення контролю знань, проведення додаткової групової та індивідуальної консультативної роботи з учнями, а також проведення позаурочної роботи з предмету.

     Також з 13 рудня 2018 року розпочав роботу навчально-практичний центр з професій електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, зварник.

       На території ЧПЛАС функціонують медичний пункт від КМУ “Міська поліклініка № 5”, бібліотека,їдальня, кабінет практичного психолога та соціального педагога, що забезпечують учнів психологічною та  медичною допомогою.

          Учні ліцею забезпечені гуртожитком.

    Водопостачання, електропостачання, здійснюється централізовано від систем забезпечення міста. Опалення гуртожитку здійснюється централізовано від систем забезпечення міста. Опалення навчальних корпусів, майстерень та лабораторій здійснюється автономно, для опалення використовується природній газ.

          У чотирьох навчальних корпусах розміщено 21 навчальний кабінет, обладнаний відповідними засобами навчання; з них 10 кабінетів професійної підготовки, 11 кабінетів загальноосвітніх дисциплін. В наявності 4 навчально-виробничих майстерні для кожної групи професій, обладнаних необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами, інструментами, іншими засобами навчання; 4 навчальних лабораторій;  бібліотека з читальним залом на 50 місць; 1 кабінет соціально-психологічної; 1 методичний кабінет; 1 комп’ютерний клас, оснащений 16 комп’ютерами, які підключені до мережі Internet; 1 спортивний зал; 1 спортивна кімната; 1 гуртожиток; 1 харчоблок на 100 місць; 1 спортивний майданчик; 1 актовий зал; автомобільний парк, в якому є 11 автомобілів.

          Завідувачі кабінетами, майстернями, лабораторіями постійно працюють над поновленням наочності, роздаткового матеріалу, створенням нових таблиць, плакатів, змінних стендів і т.д. Рівень щорічного оновлення обладнання кабінетів, лабораторій, майстерень складає 20%. Всі приміщення використовуються за призначенням.

      Колективом ліцею проводиться цілеспрямована робота по подальшому зміцненню матеріально-технічної бази. Переобладнано згідно Державних стандартів ПТО  2 майстерні, 1 лабораторія. Чимало зусиль для зміцнення матеріально-технічної бази ліцею докладають майстри виробничого навчання та їх учні. Систематично проводиться косметичний ремонт у коридорах та навчальних приміщеннях.

            Планується надалі поновлювати автомобільний парк, придбати комп’ютери в навчальні кабінети та майстерні.

     Учні та викладачі забезпечені навчальною, нормативною і довідковою літературою, що складає: з суспільно-гуманітарних дисциплін – 31,8 %, природничо-математичних дисциплін – 14,2 %, професійно-технічної підготовки –68,8%.

        Бібліотека постійно поповнюється літературою державною мовою, як навчальною літературою так і професійного напрямку.

     Наявність матеріально-технічної бази, рівень її стану, укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання учнів ліцею.

           Спортивна база ліцею дозволяє створити для учнів умови для занять фізичною культурою і спортом.

      Згідно штатного розпису в ліцеї передбачено 134,5 посадових одиниць, з них – 87,5 педагогічних працівників: викладачів-30 чол., майстрів виробничого навчання -45 чол., вихователів-1,5 чол., методист-1 чол., адміністративно-управлінський склад-7 чол., практичний психолог-1 чол., соціальний педагог-1 чол., бібліотекар-1 чол.

           В ліцеї працюють:

-7  викладачів-методистів;

– 4  старших викладачі;

-15  викладачів вищої кваліфікаційної категорії;

-3 викладачі – спеціаліст І категорії;

– 4 викладачі-спеціаліст ІІ категорії;

-7 викладачів – спеціаліст;

-10 майстрів виробничого навчання з педагогічним званням «майстер виробничого навчання І категорії»;

-4  майстри виробничого навчання з педагогічним званням «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

         Всі викладачі мають відповідну профільну освіту: 30 чол. – вищу; серед майстрів виробничого навчання вищу освіту мають – 16 чол., середню спеціальну освіту -15 чол. Майстри виробничого навчання мають вищий кваліфікаційний рівень з робітничих професій, ніж передбачено вимогами кваліфікаційних характеристик для випускників ліцею.

         Педагогічний стаж  мають:

–         понад 30 років – 7 чол.;

–         понад 20 років –12 чол.;

–         понад 10 років –21чол.;

–         від 5 до 10 років –6 чол..;

–         від 1 до 5 років – 12 чол.

         Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що у Чернівецькому професійному ліцеї автомобільного сервісу створена відповідна матеріально-технічна база для підготовки робітничих кадрів з  професій за напрямками електротехнічне виробництво, автомобільний транспорт, працює відповідний інженерно-педагогічний склад, добре розвинута соціально-культурна інфраструктура, що дозволяє готувати кваліфіковані робітничі кадри на належному рівні.