Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії “В”,”С”

Кваліфікація: слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду

Випускник знатиме:

 • будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;
 • схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів;
 • технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів;
 • методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;
 • правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць;
 • призначення і правила застосування складних випробувальних установок;
 • будову, призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
 • ü періодичність та обсяги виконання технічного обслуговування електрообладнання та основних складових одиниць, вузлів і агрегатів автомобілів;
 • поняття про допуски та посадки, систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
 • класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 • основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 • основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.

 Випускник умітиме:

 • виконувати розбирання, ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних, газобалонних і спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів;
 • розбирати та проводити дефектування деталей, складових вузлів, агрегатів, систем;
 • розбирати, ремонтувати і складати складні агрегати, вузли, складові одиниці й прилади, замінювати їх при технічному обслуговуванні і ремонті;
 • перевіряти, регулювати і випробовувати складні вузли, агрегати і системи автомобілів;
 • виконувати на стендах випробування та технічне обслуговування механізмів, систем, вузлів і агрегатів автомобілів;
 • запобігати, виявляти і усувати дефекти, несправності в процесі регулювання та випробування вузлів, агрегатів, систем, складових одиниць і приладів;
 • вибраковувати деталі після розбирання та миття;
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання;
 • виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати і вести відповідні дефектувальні відомості;
 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

1. Професія 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В».
2 Спеціалізація:
водіння автотранспортних засобів категорії “В”.

3.Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії В та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен уміти:

керувати  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії  В за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

         Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:
а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні
на категорію „В” – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

5.Сфера професійного використання випускника

Автомобільні перевезення

6.Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – більше 17 років, з віковим обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.

Стать-чоловіча, жіноча

-Медичні обмеження