Науково-методична проблема

 

Проблема над якою працює ліцей

 

«Розвиток ключових компетентностей та ціннісних орієнтирів шляхом співтворчості педагога та здобувачів освіти»

 

Завдання

 

Формувати професійно-особистісну готовність здобувачів освіти до міжособистісної взаємодії, розуміння ними права на автентичність кожного учасника освітнього процесу;

Сприяти формуванню партнерських стосунків між педагогами та здобувачами освіти;

Допомогати розкриттю та розвитку здібностей, талантів та можливостей кожного здобувача освіти основі партнерства між педагогами, здобувачами освіти і батьками.

 

Мета

 

Спрямовувати застосування педагогічних ідей та підходів на розвиток максимально продуктивних і здорових відносин педагогів та здобувачів освіти у процесі навчання; розширювати знання про побудову гуманного особистісно орієнтованого освітнього процесу, формувати психолого-педагогічні знання, уміння самостійно добирати необхідну інформацію, аналізувати її,  зʼясовувати, при яких умовах здійснюється співпраця педагога та здобувача освіти на засадах гуманізму та професійної діяльності.