Доступ до публічної інформації

Статут Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу

Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг

Сертифікат про державну акредитацію

Структура та органи управління

Кадровий склад ЧПЛАС

Ліцензований обсяг – 600

Фактична кількість осіб, які навчаються в ЧПЛАС

Мова освітнього процесу: українська

Інформація про наявність вакантних посад 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт з навчально-виробничої роботи за ІІ семестр 2019-2020 навчального року

Правила прийому на навчання до Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу на 2021 н.р.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

План заходів які пов’язані з запобіганням та протидією булінгу в Чернівецькому професійному ліцеї автомобільного сервісу

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти