Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті; Водій автотранспортних засобів категоріі “В” і “С”

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

2. Кваліфікація:   слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та електроприладів, складні електромонтажні схеми з’єднань деталей та вузлів, технічні умови на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладів, читання креслень, будову та принцип роботи датчиків контролю.

Повинен уміти: розбирати, ремонтувати і складати складні деталі та вузли електромашин, електроприладів, електроапаратів в умовах тугих і ковзних посадок; з’єднувати деталі і вузли електромашин, електроприладів за складною схемою; ремонтувати кабельні лінії, заземлювати і занулювати електросилові установки; випробувати відремонтовані електромашини, електроапарати та електроприлади; складати дефектні відомості, встановлювати та підключати датчики контролю.

  1. 4.            Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

  дотримуватись норм технологічного процесу;

  не допускати браку в роботі;

  знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

  володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

  знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 6. Сфера професійного використання випускника

Переробна промисловість. Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання. (КВЕД–2010, секція – С, розділ – 33.14).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

1. Професія 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В».
2 Спеціалізація:
водіння автотранспортних засобів категорії “В”.

3.Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії В та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен уміти:

керувати  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії  В за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:
а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні
на категорію „В” – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

5.Сфера професійного використання випускника

Автомобільні перевезення

6.Специфічні вимоги

Вік: після закінчення терміну навчання – більше 17 років, з віковим обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.

Стать-чоловіча, жіноча

-Медичні обмеження