Загальна характеристика Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу

Загальна характеристика

Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу

Таблиця 1

             № з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1. Загальний ліцензований обсяг навчального закладу (осіб)

516

Заявлений ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)

210

2. Кількість учнів, слухачів разом (осіб)

516

у т.ч. за формами навчання:
– денна (осіб)

516

– вечірня (осіб)

– інші (осіб)

3. Кількість навчальних груп (одиниць)

19

4. Кількість професій за ліцензією (одиниць)

12

Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (одиниць)

7

5. Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

6000

з них:
– власні (кв. м)

6000

– орендовані (кв. м)

6. Автодром

3 га

з них:
– власні (кв. м)
– орендовані (кв. м)

3 га

7. Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

2.2.Можливості навчального закладу  щодо надання освітньої послуги, що ліцензується

Навчально-виробнича діяльність ліцею організована у відповідності  до нормативних документів і наказу Міністерства освіти і науки України № 419  від 30.05.2006 року « Про затвердження  Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», законів України « Про освіту», « Про мову». Державних стандартів  професійно-технічної освіти.

Основними плануючими документами навчально-виробничого процесу в ліцеї є: навчальні плани і програми з теоретичних предметів та виробничого навчання, поурочно-тематичні плани, плани уроків, переліки навчально-виробничих робіт з професій на семестр, складені на основі Державних стандартів ПТО, та розклад занять. Підготовка учнів з усіх професій провадиться згідно з Державними стандартами ПТО.

Організація і здійснення навчального процесу відповідає вимогам робочих навчальних планів, затверджених Департаментом освіти і науки, молоді та спорту  Чернівецької облдержадміністрації. Навчальні плани розроблені методично обґрунтовано, згідно з державними стандартами ПТО, і відповідають вимогам базисної структури,  затвердженої Міністерством освіти і науки України. Розробка навчальних планів і програм велась з урахуванням співвідношення між загальнотехнічними, професійно-теоретичною підготовкою з урахуванням регіонального компоненту, змісту освіти та у відповідності до переліку професій, кваліфікаційних характеристик.

Робочі навчальні програми із загальноосвітніх дисциплін розроблені на основі Типових програм для середніх шкіл і ПТНЗ з урахуванням специфіки ліцеї і мають професійну спрямованість. Розроблені поурочно-тематичні плани з кожного предмета і затверджені заступником директора з НВР. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації здійснює систематичний контроль за своєчасністю розробки, погодженням та затвердженням робочих навчальних планів і програм та їх якістю. Їх зміст відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик.

Для підготовки робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці в ліцеї впроваджене навчання інтегрованих професій. У зв’язку з інтеграцією професій кваліфікаційні характеристики відповідають кожній складовій професій.

Учні ліцею, які мають базову середню освіту, разом з професійною підготовкою одержують повну загальну середню освіту. Загальноосвітня підготовка закінчується державною підсумковою атестацією з української мови, професійно-спрямованим предметом та одним предметом за вибором та згодою учнів.

Після закінчення навчального закладу учні, які здобули повну загальну середню освіту отримують атестат встановленого зразка.

Навчально-виховний процес здійснюються у навчально-виробничих приміщеннях,  розташованих за адресою м.Чернівці, вул.Садовського,  6.

Ліцей володіє земельною ділянкою 0,6 га, на якій розташовані типові навчальні корпуси та пристосовані майстерні.

Загальну площа комплексу будівель ліцею складає 6000 м2.

Навчальна площа на 1 учня складає 10,7 м2.

Водопостачання, електропостачання, здійснюється централізовано від систем забезпечення міста. Опалення гуртожитку здійснюється централізовано від систем забезпечення міста. Опалення навчальних корпусів, майстерень та лабораторій здійснюється автономно, для опалення використовується природній газ.

У чотирьох навчальних корпусах розміщено 21 навчальний кабінет, обладнаний відповідними засобами навчання; з них 10 кабінетів професійної підготовки, 11 кабінетів загальноосвітніх дисциплін. В наявності 4 навчально-виробничих майстерні для кожної групи професій, обладнаних необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами, інструментами, іншими засобами навчання; 4 навчальних лабораторій;  бібліотека з читальним залом на 50 місць; 1 кабінет соціально-психологічної; 1 методичний кабінет; 1 комп’ютерний клас, оснащений 16 комп’ютерами, які підключені до мережі Internet; 1 спортивний зал; 1 спортивна кімната; 1 гуртожиток; 1 харчоблок на 100 місць; 1 спортивний майданчик; 1 актовий зал; автомобільний парк, в якому є 11 автомобілів.

Завідувачі кабінетами, майстернями, лабораторіями постійно працюють над поновленням наочності, роздаткового матеріалу, створенням нових таблиць, плакатів, змінних стендів і т.д. Рівень щорічного оновлення обладнання кабінетів, лабораторій, майстерень складає 20%. Всі приміщення використовуються за призначенням.

Колективом ліцею проводиться цілеспрямована робота по подальшому зміцненню матеріально-технічної бази. Переобладнано згідно Державних стандартів ПТО  2 майстерні, 1 лабораторія. Чимало зусиль для зміцнення матеріально-технічної бази ліцею докладають майстри виробничого навчання та їх учні. Систематично проводиться косметичний ремонт у коридорах та навчальних приміщеннях.

Планується надалі поновлювати автомобільний парк, придбати комп’ютери в навчальні кабінети та майстерні.

Учні та викладачі забезпечені навчальною, нормативною і довідковою літературою, що складає: з суспільно-гуманітарних дисциплін – 31,8 %, природничо-математичних дисциплін – 14,2 %, професійно-технічної підготовки –68,8%.

Бібліотека постійно поповнюється літературою державною мовою, як навчальною літературою так і професійного напрямку.

Наявність матеріально-технічної бази, рівень її стану, укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання учнів ліцею.

Спортивна база ліцею дозволяє створити для учнів умови для занять фізичною культурою і спортом.

Згідно штатного розпису в ліцеї передбачено 134,5 посадових одиниць, з них – 87,5 педагогічних працівників: викладачів-30 чол., майстрів виробничого навчання -45 чол., вихователів-1,5 чол., методист-1 чол., адміністративно-управлінський склад-7 чол., практичний психолог-1 чол., соціальний педагог-1 чол., бібліотекар-1 чол.

В ліцеї працюють:

-7  викладачів-методистів;

– 4  старших викладачі;

-15  викладачів вищої кваліфікаційної категорії;

-3 викладачі – спеціаліст І категорії;

– 4 викладачі-спеціаліст ІІ категорії;

-7 викладачів – спеціаліст;

-10 майстрів виробничого навчання з педагогічним званням «майстер виробничого навчання І категорії»;

-4  майстри виробничого навчання з педагогічним званням «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Всі викладачі мають відповідну профільну освіту: 30 чол. – вищу; серед майстрів виробничого навчання вищу освіту мають – 16 чол., середню спеціальну освіту -15 чол. Майстри виробничого навчання мають вищий кваліфікаційний рівень з робітничих професій, ніж передбачено вимогами кваліфікаційних характеристик для випускників ліцею.

Педагогічний стаж  мають:

–         понад 30 років – 7 чол.;

–         понад 20 років –12 чол.;

–         понад 10 років –21чол.;

–         від 5 до 10 років –6 чол..;

–         від 1 до 5 років – 12 чол.

Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що у Чернівецькому

професійному ліцеї автомобільного сервісу створена відповідна матеріально-технічна база для підготовки робітничих кадрів з  професій за напрямками електротехнічне виробництво, автомобільний транспорт, працює відповідний інженерно-педагогічний склад, добре розвинута соціально-культурна інфраструктура, що дозволяє готувати кваліфіковані робітничі кадри на належному рівні.

Директор ЧПЛАС                                                                               В.М.Савчук