Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; Електрогазозварник

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.    Професія 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

2.    Кваліфікація —  слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го розряду

3.    Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

вимоги правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються;

правила газопостачання житлових будинків;

правила експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання;

правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них;

норми часу та види ремонту газових приладів;

технологічні схеми газопроводів газгольдерних і газороздавальних станцій;

правила експлуатації газгольдерних і газороздавальних станцій зрідженого й стиснутого газу;

правила проведення поточного ремонту комунікацій та обладнання газгольдерних і газороздавальних станцій;

правила огляду й випробування резервуарів та іншого обладнання на газороздавальних станціях;

будову, принцип роботи,

налагодження і поточний ремонт обладнання газорегулювальних пунктів;

правила котлонагляду за будовою і безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском;

Повинен уміти:

виконувати технічне (плановий ремонт, ревізію) та профілактичне обслуговування побутових газових плит у житлових будинках, кип’ятильників, лабораторних пальників та пальників інфрачервоного випромінювання газобалонних установок зрідженого газу;

виконувати сезонне технічне обслуговування лабораторних пальників та пальників інфрачервоного випромінювання;

виконувати позаплановий ремонт газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об’єктів: заміна та притирання газового крану; заміна згону ввідного та внутрішнього газопроводів; усунення витоку газу в муфтовому з’єднанні газопроводу; відключення газопостачання житлового будинку; знімання (без виконання зварювальних робіт) та встановлення побутової газової плити; заміна стола, крану чи пальника газової плити та інші види робіт з ремонту газової плити;

брати участь у технічному обслуговуванні обладнання газорегулювальних пунктів (ГРП), газорегулювальних установок (ГРУ), шафних регулювальних пунктів (ШРП): профілактичне обслуговування шляхом обходу, перевірки технічного стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання, пуск та зупинка обладнання;

брати участь у перевірці щільності внутрішнього газопроводу житлових будинків та перевірці щільності газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та обмилювання;

брати участь у роботі з демонтажу, монтажу і ремонту обладнання газгольдерної станції та компресорних установок;

готувати газгольдери, резервуари газороздавальних станцій і групові установки зрідженого газу до внутрішнього огляду і гідравлічного випробування.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.

Базова  або повна  загальна середня освіта.

3.2.             При підвищенні  кваліфікації.

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за «слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання.

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го розряду.»; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.

7.        Специфічні вимоги

7.1 Вік:  прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження.

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

  1. 1.                 Професія: Електрогазозварник

2.   Кваліфікація: електрогазозварник 2-го розряду  (II рівень НРК)

 3. Кваліфікаційна характеристика

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує  ручне  кисневе  різання  та різання  бензорізальними  та  газорізальними  апаратами  стального легковагового  і важкого брухту.  Виконує ручне дугове,  плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих  деталей, вузлів  і  конструкцій  з  вуглецевих  сталей.  Виконує  кисневе і плазмове  прямолінійне  і  криволінійне  різання  в   нижньому   і вертикальному  положеннях  зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей  за  розміткою  вручну,  на переносних  стаціонарних  та  плазморізальних  машинах.  Прихвачує деталі,  вироби конструкцій у всіх просторових  положеннях.  Готує вироби, вузли  та  з’єднання  під  зварювання.  Зачищає шви після зварювання  та  різання.  Забезпечує  захист   зворотної   сторони зварного  шва  в  процесі  зварювання в захисних газах.  Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях,  вузлах,  відливках.  Підігріває конструкції і деталі під час правлення.  Читає прості креслення.  Готує  газові  балони  до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.

         Повинен знати: загальні  відомості  про будову і принцип дії електрозварювальних  машин  і  апаратів  для  дугового  зварювання змінного  і  постійного  струму,  газозварювальної і газорізальної апаратури,  газогенераторів,  електрозварювальних   автоматів   та напівавтоматів,  кисневих  і  ацетиленових балонів,  редукувальних приладів і  зварювальних,  які  обслуговує;  правила  користування паяльниками,  редукторами,  балонами,  які  застосовує;  способи  і основні  прийоми   прихвачування,   форми   оброблення   шва   підзварювання,  правила  забезпечення  захисту  під  час зварювання в захисному газі,  види зварних з'єднань  і  типи  швів;  підготовку кромок виробів для зварювання;  типи обробок та позначення зварних швів на кресленні;  основні властивості електродів,  зварювального металу   і  сплавів,  газів  та  рідин,  які  застосовує  під  час зварювання;  залишковий тиск газу в  балонах,  який  допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах,  який допускається,  призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови  застосування  контрольно-вимірювальних  приладів;   причини виникнення  дефектів  під час зварювання і способи їх запобігання;характеристику газового  полум'я,  габарити  брухту  за  Державним стандартом.
         Кваліфікаційні вимоги. Повна  загальна  середня  освіта  та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

     1. Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання.
     2. Балки колискові, бруси  підресорні і  надресорні суцільнометалевих  вагонів та вагонів електросекцій – приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.
     3. Балки прокатні - наварювання точок, захоплюючих штабів за розміткою.
     4. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі.
     5. Бійки і шаблони парових молотів - наплавлення.
     6. Болти буксові, колончасті і центрові - наплавлення місць спрацювання.
     7. Брухт стальний для шихти - різання.
     8. Відливки стальні та чавунні дрібні - усування  раковин  на місцях, які не обробляються, плавленням.
     9. Деталі  каркасів  бортового  тенту  -   прихвачування   та обварювання.
     10. Деталі металевих контейнерів - гаряче правлення.
     11. Діафрагми рам платформ  і  металевих  напіввагонів  - приварювання ребер.
     12. Додатки  та  ливники  на  стальних  відливках товщиною до 300 мм - різання.
     13. Жеребейки - зварювання.
     14. Заклепки - різання головок.
     15. Каркаси  і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.
     16. Кожухи і огорожі,  слабонавантажені  вузли сільськогосподарських машин - зварювання.
     17. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів  - наплавлення раковин у відливках.
     18. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.
     19. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.
     20. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.
     21. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування - зварювання.
     22. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.

23. Листи   кутові   внутрішнього   і  зовнішнього  обшивання трамвая – заварювання надрізів.

24. Накладки і підкладки ресорні – зварювання.

25. Опоки дрібні – приварювання вушок.

26. Опоки стальні дрібних розмірів – зварювання вушок.

27. Піддони до верстатів – зварювання.

28. Підсилювачі крил автомобілів – зварювання.

29. Рами баків трансформаторів – зварювання.

30. Рами   матраців  ліжок,  сітки  панцерні  та  ромбічні – зварювання.

31. Труби приймальні – наплавлення запобіжних сіток.

32. Фіксатори   гідравлічні   механізмів   автосамоскидів – зварювання.

33. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з мало вуглецевих і низьколегованих сталей – напівавтоматичне зварювання на стелажі.

 

4. Порівняльна таблиця завдань та обовязків кваліфікаційної характеристики та професійних профільних компетентностей

 

Код компетентності

Найменування компетентності

 

Згідно з ДКХП, розряд 2

ЕГЗ  –  2.1.1 Підготовляти робоче місце
ЕГЗ  –  2.1.2 Прибирати технологічне сміття під час та після роботи
ЕГЗ   –  2.2.1 Проведення щозмінні огляди і технічне обслуговування устаткування, що експлуатується, та апаратури для запобігання, виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури
ЕГЗ  –  2.3 1 Виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне зварювання і  наплавлення простих деталей,  вузлів,   конструкцій і  трубопроводів  з конструкційних сталей та  кольорових металів  в  нижньому та вертикальному положеннях шва

Виконує ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей.

Наплавляє прості невідповідальні деталі.

Готує вироби, вузли і з’єднання під зварювання.

Прихоплює деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.

Підігріває конструкції і деталі при правціЕГЗ  –  2.3.2Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і важкого лому, ручне кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання вуглецевих та легованих сталей  в нижньому і вертикальному положеннях за розміткою вручну,  ручне кисневе різання газорізальними апаратами на задані розміри   простих і середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових металів і сплавів; виконувати ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в різних положенняхВиконує ручне кисневе різання і різання бензорізальними і газорізальними апаратами сталевого легковагового і важкого брухту.

Виконує кисневе та плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва металом, а також простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних стаціонарних і плазморізальних машинах.

Готує газові балони до роботи.

Обслуговує переносні газогенераториЕГЗ  –  2.3.3Перевіряти якість зварного шва, заварювати видалені дефектні ділянки і проводити їх зачистку від шлаку і бризок металуЗабезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисних газах.

Усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, виливок

5. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрогазозварник 2-го розряду

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінченню навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрогазозварник 2-го розряду.

6. Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010.

Виробництво машин і устаткування.

Переробна промисловість. Металургійне виробництво. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів. Видобуток кам’яного та бурого вугілля. Видобуток кам’яного вугілля підземним або відкритим засобом; очищення, сортування, калібрування, дроблення, пресування і т.д. кам’яного вугілля для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

  8. Професійні профільні компетентності

 

Код

Професійні профільні компетентності

Зміст компетентностей

ЕГЗ  –  2.1.1 Підготовляти робоче місце Знати:

вимоги безпеки до організації робочого місця для проведення вогневих робіт;

пристрій джерел живлення зварювальної дуги, баластних реостатів;

безпечні методи підключення зварювального кабелю до зварювального обладнання, столу для зварювання та виробів;

безпечні методи приєднання гумовотканинних рукавів до газового пальника, газового різака, киснепроводу, газопроводу, ацетиленового генератора, балонів, бачків для рідкого пального;

способи закріплення зварюваних деталей;

способи регулювання режимів ручного електродугового зварювання, механізованого зварювання в середовищі захисних газів, газового зварювання, наплавлення, повітряно-дугового різання, кисневого різання, автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом;

будову обслуговуваних електрозварювальних і наплавочних машин;

класифікацію і призначення електродів;

види і властивості газів, що застосовуються для зварювання та різання металів, вимоги безпеки при роботі з ними;

будову, принцип роботи обладнання для гасорізальних робіт, вимоги безпеки;

види контролю зварних швів (зовнішній огляд і перевірка із застосуванням гасу або рідини;

загальні поняття про радіаційний, ультразвуковий та магнітний методи контролю;

вимоги до підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ і технологією зварювання;

загальні поняття про єдину систему конструкторських документів; масштаби, формати креслень. Різновиди креслень

Уміти:

вмикати і вимикати джерело живлення зварювальної дуги;

підключати зварювальний кабель до зварювального обладнання, стіл для зварювання та виробів;

приєднувати гумовотканинні рукава до газового пальника, газового різака, киснепроводу, газопроводу, ацетиленового генератора, балонів, бачка для рідкого пального;

закріплювати зварюються деталі;

підбирати режими ручного електродугового зварювання, механізованого зварювання в середовищі захисних газів, газового зварювання, наплавлення, повітряно-дугового різання, кисневого різання, автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом;

підготовляти кисневі і ацетиленові балони до роботи;

приєднувати різак для повітряно-дугового різання до джерела живлення дуги і до магістралі стиснутого повітря;

виконувати зовнішній огляд і перевірку зварних швів із застосуванням гасу або рідини;

вміти читати креслення зварних металоконструкцій;

вміти користуватися технологічною картою на зварювання-різання, ремонтно-технологічною інструкцією ЕГЗ  –  2.1.2Прибирати технологічне сміття під час та після роботи

Знати:

інструкцію з охорони праці для електрогазозварників

Уміти:

прибирати технологічне сміття, дотримуючи інструкцію з охорони праці для електрогазозварників ЕГЗ   –    2.2.1Проводити щозмінні огляди і технічне обслуговування устаткування, що експлуатується, та апаратури для запобігання, виявлення і усунення неполадок в роботі обслуговуваного устаткування і апаратури

Знати:

устрій електрозварювальної, газозварювальної, газоплазморізальної апаратури, що обслуговується;

пристосування й інструмент для проведення технічного обслуговування обладнання та апаратури;

способи усунення виявлених несправностей;

технологію проведення ремонту:

–   клем кабелю живлення і зварювального кабелю;

–   ізоляції електродотримача;

–   газо-повітряного пальника;

–   газового пальника, різака;

–   захисних засобів;

–   зварювального кабелю

Уміти:

проводити огляд і технічне обслуговування електрозварювальної, газозварювальної і газоплазморізальної апаратури;

якісно усувати виявлені дефекти;

проводити ремонт:

–   клем кабелю живлення і зварювального кабелю;

–   ізоляції електродотримача;

–   газо-повітряного пальника;

–   газового пальника, різака;

–   захисних засобів;

–   зварювального кабелю  ЕГЗ   –    2.3.1Виконувати ручне дугове, газове і напівавтоматичне зварювання і наплавлення  простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва

Знати:

ступінь нагрівання деталей перед зварюванням і наплавленням і засоби вимірювання температурного режиму;

устрій зварювальних та газо-повітряних пальників;

технологію і особливості ручного дугового зварювання і наплавлення, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів, конструкцій  з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;

технологію і особливості газового зварювання простих деталей, вузлів, конструкцій з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;

технологію зварювання і наплавлення деталей із застосуванням зварювальних автоматів і установок

Уміти:

користуватися зварювального і газо-повітряної пальником;

користуватися засобами вимірювання температури;

проводити ручне дугове зварювання і наплавку, механізоване зварювання і наплавку в середовищі захисних газів простих деталей, вузлів, конструкцій  з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;

проводити газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій простих деталей, вузлів, конструкцій  з вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;

проводити зварювання і наплавку деталей із застосуванням зварювальних автоматів і установок

ЕГЗ   –    2.3.2Виконувати ручне кисневе різання сталевого легковагового і важкого брухту,  кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну приймати правильне рішення при нештатної ситуації під час виробництва робіт з усунення дефектів, що виникли при виконанні ручного дугового зварювання, механізованого зварювання й наплавлення в середовищі захисних газів, автоматичного зварювання під шаром флюсу, газового зварювання, повітряно-дугового різання, кисневого різання