Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями