Засідання школи передового педагогічного досвіду «Педагогіка»

Згідно річного плану роботи ліцею на 2020/2021 н.р. 29 квітня 2021 року відбулося засідання  школи передового педагогічного досвіду «Педагогіка» .

Засідання школи передового педагогічного досвіду «Педагогіка»

Воркшоп для педагогів ліцею (учасники ШППД)

Тема: Формування критичного мислення у здобувачів освіти як однієї з характеристик цілісної особистості.

Мета: 

 • Усвідомлення критичного мислення, аналітичного осмислення інформації, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • Сприяння розвитку критичного мислення учнів на уроках;
 • Забезпечення усебічного розвитку особистості.

Завдання: забезпечити педагогів інструментами для розвитку критичного мислення; ознайомити з ключовими компетентностями здобувачів освіти; роз’яснити основні характеристики критичного мислення.

Ключові поняття: критичне мислення, ключові компетентності, мисляча особистість, аргументація.

Очікувані результати: використання педагогами на уроках вправ для розвитку критичного мислення здобувачів освіти; виховання покоління, здатного самостійно аналізувати обставини і приймати  виважені рішення; підвищення якості процесу.

Перебіг заходу

Вступне слово.

ВСУПНА СЕСІЯ

 • Вправа «Гра – знайомство «Продовжіть самостійно фразу»

Мета: сприяння представленню та поглибленню знайомства учасників майстерні, формуванню командного духу.

 • Вправа «Очікування (формуємо «Дерево очікувань)»

Мета: надання учасникам можливості визначення своїх очікувань від воркшопу.

ОСНОВНА СЕСІЯ

 • Вправа «Склади пазл»

Мета: згадати визначення ключових компетентностей.

 • Вправа «Обери позицію» 
 • Інформаційний блок «Критичне мислення-особливий тип мислення вищого рівня»

Мета: розширення й поглиблення теоретичних знань учасників майстерні з технології критичного мислення

 • Вправа «Побудова «концептуального колеса візуалізації»

/розбір складових поняття «критичне мислення»/

Мета: визначення, обговорення й графічне

зображення складових поняття «критичне мислення».

 • Вправа «Маркування»

/прочитання тексту особливим способом/

Мета: розвиток в учасників навичок осмисленого читання тексту із застосуванням відповідного

диференційованого аналізу.

 • Вправа «Практичне опанування методу критичного мислення «Інтелект-карта» /робота в міні-групах (в групі)/

Мета: розвиток умінь і навичок  створювати Інтелект-карти, працювати в команді.

 • Вправа «Формування вміння колективного складання «сенкану»

                       /маленький вірш, написаний за певними правилами/

Мета: опанування методу індивідуального і 

колективного складання сенкану з дотриманням

певних правил.

 • Вправа «Рефлексія» /завершальний етап формування «Дерева очікувань»/

Мета: надання учасникам можливості визначення рівня досягнення своїх очікувань, цілей після проходження тренінгового заняття.

 • Вправа- шерінг «заповнення підсумкової анкети учасника воркшопу» 

Мета: надання учасникам можливості на здійснення зворотного зв’язку.

Під час засідання педагоги були активними, зацікавленими у виконання практичних вправ: аргументовану дискусію викликало виконання вправ «Обери позицію» та  «Побудова «концептуального колеса візуалізації». Учасникам воркшопу сподобалась вправа «Складання сенкану». 

Завершальним етапом воркшопу було вручення сертифікатів.

Переконана, що результатом роботи педагогів під час воркшопу буде подальше виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати сміливі та нестандартні рішення, аргументувати власну думку, бути толерантним і компетентним.

 pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png                                   pastedGraphic_3.png 

                                        pastedGraphic_4.png

  pastedGraphic_5.png                    pastedGraphic_6.pngpastedGraphic_7.pngpastedGraphic_8.png

pastedGraphic_9.pngpastedGraphic_10.png pastedGraphic_11.png

pastedGraphic_12.png pastedGraphic_13.png pastedGraphic_14.png

pastedGraphic_15.png pastedGraphic_16.png pastedGraphic_17.png

pastedGraphic_18.png pastedGraphic_19.png